Home

Welkom op de site van fokstudieclub Woudenberg!

Fokstudieclub Woudenberg e.o. is in 1969 voorzichtig begonnen door een klein clubje koeien-liefhebbers uit Woudenberg. Onder aanvoering van o.a. Tijme Westeneng en Jaap Rijlaarsdam werden bijeenkomsten georganiseerd over fokkerij en melkveehouderij. Ongetwijfeld is in die beginjaren uitgebreid gediscussieerd over de voor- en nadelen van de Holstein Frisian, zogenaamde Amerikanen, ten opzichte van de Fries Hollandse koe waarmee men vertrouwd was, en men, zeker ook in Woudenberg, een goede naam had opgebouwd.

Ondertussen is de fokstudieclub gegroeid tot een vereniging met een kleine 150 leden waaronder 90 melkveebedrijven in Woudenberg en de wijde omgeving. De bedrijven zijn ondertussen flink gegroeid tot gemiddeld 81 melkkoeien en de FH koeien hebben overal plaats gemaakt voor Holsteins. Nu staat de hoogproductieve Holstein weer ter discussie en wordt er regelmatig gesproken over inkruisen met andere rassen.

Als fokclub organiseren we elk jaar 4 ledenavonden waarbij de koe altijd centraal staat. Naast fokkerij zijn ook onderwerpen rond veevoeding en huisvesting regelmatig aan de orde. Ook proberen we elk jaar een praktiserend veehouder aan het woord te laten met een inspirerend verhaal, vaak in combinatie met de huldiging van de koeien die dat jaar een levensproductie van 100.000 kg melk of zelfs 10.000 kg vet en eiwit hebben gerealiseerd. Een ander vast onderdeel op onze agenda is de samenstelling van een jaarverslag van de melkcontrole van onze leden met erelijsten van koeien en bedrijven voor productie en exterieur.

Naast de gezellige avonden in Boschzicht organiseren we zowel in de zomer als in de winter een avondexcursie bij een lid en gaan we in januari/februari een keer met een bus vol op excursie naar 2 bedrijven in een ander deel van het land, of soms zelfs buitenland. Daarbij staan de maaltijd tussen de middag en de legendarische quiz onderweg garant voor een goede sfeer.

Tot slot kan niet onvermeld blijven dat we sinds een aantal jaren op de laatste vrijdagavond van augustus, samen met de PJGU, CowValley organiseren. Een avondkeuring van melkkoeien / jongvee en een voorbrengwedstrijd voor de jeugd in de manege van de Willaerruiters in Scherpenzeel.